ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
 
ВРАБОТЕНИ ДОКТОРИ НА КЛИНИКАТА

Прим. д-р
Анастасовска Анкица

Контакт меил

Проф. д-р
Босилковски Миле

Контакт меил

Ас. д-р
Богоева-Тасевска Сунчица

Контакт меил

Д-р
Видиниќ Иван

Контакт меил

Прим. д-р
Гашева Магдалена

Контакт меил

Проф. д-р
Гроздановски Крсто

Контакт меил

Пом.ас.д-р
Демири Илир

Контакт меил

Д-р
Денковска Елена

Контакт меил

Ас. д-р сци.
Димзова Марија

Контакт меил

Д-р
Ефтимовски Георги

Контакт меил

Прим. д-р
Забазноска Лидија

Контакт меил

Д-р
Јакимовски Дејан

Контакт меил

Д-р
Јанеку Карталова Марија

Контакт меил

Прим. д-р
Јоксимовиќ Благица

Контакт меил

Проф. д-р
Кондова-Топузовска Ирена

Контакт меил

Д-р
Кирова-Урошевиќ Валерија

Контакт меил

Проф. д-р
Миленковиќ Звонко

Контакт меил

Прим. д-р
Наунова-Јовановска Добринка

Контакт меил

Д-р сци.
Петрушевска-Маринковиќ Сања

Контакт меил

Д-р
Петреска Билјана

Контакт меил

Д-р
Попоски Костадин

Контакт меил

Д-р
Рангелов Горан

Контакт меил

Д-р
Савески Велимир

Контакт меил

Проф.д-р
Стојковска Снежана

Контакт меил

Прим. д-р
Семенакова Цветковска Весна

Контакт меил

Асс. д-р мр.
Стевановиќ Милена

Контакт меил

Д-р мр.
Спасовска Катерина

Контакт меил

Д-р
Тошевски Бобан

Контакт меил

Доц. Д-р
Цветановска Марија

Контакт меил

Д-р
Цветковски Роберто

Контакт меил

Д-р
Цветкова Марија

Контакт меил

Д-р
Фадил Цана

Контакт меил

Прим. д-р
Шопова Жаклина

Контакт меил

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Министерство за
здравство
Фонд за здравствено
осигурување
Институт за
јавно здравје
Мој термин Здружение на
инфектолози на РМ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје