ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Инфективни болести и фебрилни состојби
 
 
КОНТАКТ

Адреса:
ул. Мајка Тереза бр. 17, 
1000 Скопје, Р. Македонија
тел. +389 (0)2 3228 224; 
факс. +389 (0)2 3228 224
e-mail:  info@infektivnaklinika.mk

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Министерство за
здравство
Фонд за здравствено
осигурување
Институт за
јавно здравје
Мој термин Здружение на
инфектолози на РМ
Дизајн: ТРЕНЧ доо Скопје